Privacy policy & cookies

1. Šī Privātuma politika ir personas datu apstrādes noteikumi, kas saņemti ar interneta veikala makeup.lv (turpmāk tekstā "Internetveikals") starpniecību.

2. Interneta veikala īpašnieks un datu administrators ir La Makeup Sp. z oo galvenais birojs atrodas Varšavā (02-672), st. Domanevskaja 37, no. 17.6, pievienots Varšavas galvaspilsētas rajona tiesas uzturētajam Valsts tiesu reģistra uzņēmēju reģistram, Valsts tiesu reģistra XII komercnodaļa ar numuru KRS 0000587427, ar pamatkapitālu PLN 56 450 00000, NIP: 5252636585, REGON: 363029583 (turpmāk - La MakeUp Sp. z oo).

3. Personas dati, ko apkopojusi La Makeup Sp. z oo, izmantojot Interneta veikalu, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par personas datu brīvu apriti. šādus datus un  Direktīvu 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgo datu aizsardzības regulu), kas pazīstama arī kā GDPR.

4.La Makeup Sp. z oo īpašu uzmanību pievērš klientu privātumam, kas apmeklē interneta veikalu.

 

§1. Apstrādāto datu veids, mērķi un juridiskais pamats

 

1.La Makeup Sp. z oo apkopo informāciju par fiziskām personām, kuras veic juridiskus darījumus, kas nav tieši saistīti ar to darbību, fiziskām personām, kas veic uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību savā vārdā, kā arī fiziskām personām, kas pārstāv juridiskas personas vai organizatoriskās vienības, kas nav juridiskas personas, kurām likums nodrošina tiesiskās iespējas (turpmāk - Klienti).

 

2. Klientu personas dati tiek vākti šādos gadījumos:

a) konta reģistrēšana tiešsaistes veikalā, lai izveidotu individuālu kontu un pārvaldītu šo kontu. Juridiskais pamats: nepieciešamība izpildīt līgumu par konta pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

b) pasūtījuma veikšana interneta veikalā, lai izpildītu Pārdošanas līgumu. Juridiskais pamats: nepieciešamība noslēgt un izpildīt pārdošanas līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

c) abonēšana adresātu sarakstam (Mailing List) līguma izpildes nolūkā, kura priekšmets ir elektroniskā veidā sniegtais pakalpojums. Juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana informatīvā izdevuma pakalpojuma sniegšanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

3. Reģistrējot kontu interneta veikalā, Klients nodrošina:

a) e-pasta adrese;

b) adreses dati:

A. pasta indekss un pilsēta;

b. valsts ; 

 iela un mājas/dzīvokļa numurs.

c) vārds un uzvārds;

d) tālruņa numurs.

 

4. Reģistrējot kontu interneta veikalā, Klients patstāvīgi uzstāda individuālu paroli, lai piekļūtu kontam. Klients var mainīt paroli vēlāk saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti §6.

 

5. Veicot pasūtījumu interneta veikalā, Klients sniedz šādus datus:

a) e-pasta adrese;

b) adreses dati:

A. pasta indekss un pilsēta;

 valsts  iela un mājas numurs/dzīvokļa numurs.

c) vārds un uzvārds;

d) tālruņa numurs.

 

6. Uzņēmējiem papildus tiek pievienots iepriekš minētais datu apjoms:

a) Uzņēmēja uzņēmums;

b) nodokļu maksātāja identifikācijas numurs.

 

7. Pakalpojuma "jaunumu saņemšana" lietošanas gadījumā Klients norāda tikai e-pasta adresi.

 

8. Izmantojot interneta veikala vietni, var tikt ievākta papildu informācija, jo īpaši: Klienta datoram piešķirtā IP adrese vai interneta pakalpojumu sniedzēja ārējā IP adrese, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas veids, piekļuves laiks, darbības veids. sistēma.

 

9. No klientiem var tikt vākti arī navigācijas dati, tostarp informācija par saitēm un saitēm, uz kurām viņi izvēlas noklikšķināt, vai citām darbībām, kas veiktas Interneta veikalā. Juridiskais pamats ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) atvieglot elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanu un uzlabot to funkcionalitāti.

 

10. Lai noteiktu, izmeklētu un īstenotu pretenzijas, Interneta veikala funkciju izmantošanas ietvaros var tikt apstrādāti daži Klienta sniegtie personas dati, piemēram: vārds, uzvārds, dati par pakalpojumu izmantošanu, ja pretenzijas izriet no tā, kā Klients izmanto pakalpojumus, citiem datiem, kas nepieciešami, lai pierādītu pretenzijas esamību, tai skaitā nodarītā kaitējuma apmēru. Juridiskais pamats ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), kas sastāv no prasījumu nodibināšanas, izskatīšanas un izpildes un aizstāvības pret prasībām tiesvedībā tiesā un citās valsts iestādēs.

 

11. Personas datu sniegšana La MakeUp Sp. z oo ir brīvprātīga saistībā ar noslēgtajiem Pārdošanas līgumiem vai pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Interneta veikala vietni, ar nosacījumu, ka veidlapās norādīto datu nesniegšana Reģistrācijas procesā traucē Reģistrēties un izveidot Klienta kontu.

 

 

2. § Kam dati tiek nodoti vai uzticēti un cik ilgi tie tiek glabāti?

 

1. Klienta personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kurus izmanto La Makeup Sp. z oo, atverot tiešsaistes veikalu, lai nosūtītu jums mārketinga ziņojumus un rādītu mērķtiecīgu reklāmu, ja mums ir jūsu piekrišana vai cita atļauja to darīt. Pakalpojumu sniedzēji, kuriem personas dati tiek pārsūtīti, atkarībā no līgumiem un apstākļiem, vai ievēro La MakeUp Sp. z oo par šo datu apstrādes mērķiem un metodēm (apstrādātāji) vai patstāvīgi nosaka to apstrādes mērķus un metodes (administratori).

a) procesori. La Makeup Sp. z oo izmanto pakalpojumu sniedzējus, kuri apstrādā personas datus tikai pēc La Makeup Sp. z oo. Tie cita starpā ietver mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, mārketinga sistēmas, tiešsaistes veikalu trafika analīzes sistēmas, mārketinga kampaņu efektivitātes analīzes sistēmas;

b) administratori. La Makeup Sp. z oo izmanto pakalpojumu sniedzējus, kas nerīkojas tikai pēc norādījumiem, bet paši nosaka Klientu personas datu izmantošanas mērķus un metodes. Tie nodrošina elektroniskos maksājumus un banku pakalpojumus.

 

2. Atrašanās vieta. Pakalpojumu sniedzēji galvenokārt atrodas Polijā un citās Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs.

 

3. Klientu personas dati tiek glabāti:

a) Ja personas datu apstrādes pamats ir piekrišana, tad Klienta personas datu apstrādi veic La MakeUp Sp. z oo līdz piekrišanas atsaukšanai un pēc piekrišanas atsaukšanas uz laiku, kas atbilst noilguma termiņam prasībām, kuras var celt La MakeUp Sp. z oo un kas var tikt celta pret La MakeUp Sp. z oo. Ja īpašajos noteikumos nav noteikts citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet periodisko pabalstu prasībām un ar uzņēmējdarbību saistītām prasībām – trīs gadi.

b) Ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tad

Klienta personas datus apstrādā La MakeUp Sp. z oo tik ilgi, cik tas nepieciešams līguma izpildei, un pēc šī laika termiņā, kas atbilst noilguma termiņam. Ja īpašajos noteikumos nav noteikts citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet periodisko pabalstu prasībām un ar uzņēmējdarbību saistītām prasībām – trīs gadi.

 

4. Veicot pirkumu interneta veikalā, personas dati atkarībā no Klienta izvēles var tikt nodoti šādām personām pasūtīto preču piegādei:

a) atkarībā no gadījuma kurjeru uzņēmums;

b) SIA “OMNIVA LT”, sabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un kuras juridiskā adrese ir Perspektivos iela 32, LT-52119 Kauņa. 

c) Venipak Polska sp. z oo ir uzņēmums, kas reģistrēts saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem un kura juridiskā adrese ir Ul. Nowogrodzka 50/515 00-695 Warszawa 

5. Ja Klients izvēlas maksāt, izmantojot Adyen platformu, viņa personas dati maksājuma veikšanai nepieciešamajā apjomā tiek nodoti uzņēmumam Adyen NV, kas reģistrēts Nīderlandes Tirdzniecības kamerā ar numuru 34259528 un atrodas Amsterdamā, un tiks apstrādāti. saskaņā ar GDPR un piemērojamajiem likumiem par Nīderlandes privātumu. Ja Klients izvēlas norēķināties ar PayPal platformas starpniecību, viņa personas dati tiek nodoti maksājuma veikšanai PayPal nepieciešamajā apjomā.

 

6. Navigācijas datus var izmantot, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, statistisko datu analīzi un Internetveikala pielāgošanu Klienta vēlmēm, kā arī lai administrētu Internetveikalu.

 

7. Gadījumā, ja Klients abonē jaunumus uz savu e-pasta adresi, La MakeUp Sp. z oo nosūtīs e-pastus ar komerciālu informāciju par akcijām un jauniem produktiem, kas pieejami tiešsaistes veikalā.

 

8. Ja to pieprasa La Makeup Sp. z oo sniedz personas datus pilnvarotām valsts iestādēm.

 

§ 3 Sīkdatņu mehānisms, IP adrese

 

1. Interneta veikals izmanto mazus failus, ko sauc par sīkdatnēm. Tos ieraksta La MakeUp Sp. z oo interneta veikala apmeklētāja gala ierīcē, ja tīmekļa pārlūkprogramma to atļauj. Sīkfails parasti satur tā domēna nosaukumu, no kura tas nāk, tā "derīguma termiņu" un unikālu, nejauši izvēlētu numuru, kas identificē sīkfailu. Informācija, kas apkopota, izmantojot šāda veida failus, palīdz pielāgot La MakeUp Sp. z oo tiešsaistes veikala apmeklētāju individuālajām vēlmēm un reālajām vajadzībām. Tie arī ļauj apkopot vispārīgu statistiku par tiešsaistes veikalā uzrādīto preču apmeklējumiem.

 

2.La Makeup Sp. z oo izmanto divu veidu sīkfailus:

a) Sesijas sīkfaili: pēc pārlūkprogrammas sesijas beigām vai datora izslēgšanas saglabātā informācija tiek dzēsta no ierīces atmiņas.

b) Pastāvīgās sīkdatnes: tās tiek saglabātas Klienta gala ierīces atmiņā un paliek tur, līdz tās tiek izdzēstas vai beidzas.

 

3.La Makeup Sp. z oo izmanto savus sīkfailus šādiem mērķiem:

a) Klienta autentifikācija Interneta veikalā un Klienta sesijas nodrošināšana Interneta veikalā (pēc pieteikšanās), lai Klientam nebūtu atkārtoti jāievada pieteikšanās vārds un parole katrā Interneta veikala apakšlapā;

b) analīze un izpēte, kā arī auditorijas audits, jo īpaši, lai izveidotu anonīmu statistiku, kas palīdz saprast, kā klienti izmanto interneta veikala vietni, kas ļauj uzlabot tās struktūru un saturu.

 

4.La MakeUp Sp. z oo izmanto ārējās sīkdatnes šādiem nolūkiem:

a) vispārīgu un anonīmu statisku datu apkopošana, izmantojot Google Analytics analītikas rīkus (ārējais sīkfailu administrators: Google LLC, kas atrodas ASV);

b) sertifikāta par uzticamu regulējumu iesniegšana, izmantojot vietni megbízhatóregulamin.pl (ārējais sīkfailu administrators: Rzetelna Grupa sp. z oo, kura galvenā mītne atrodas Varšavā).

 

5. Sīkdatņu mehānisms ir drošs Interneta veikala Klientu datoriem. Jo īpaši vīrusi, cita nevēlama programmatūra vai ļaunprātīga programmatūra šādā veidā nevar iekļūt Klientu datoros. Tomēr klienti savās pārlūkprogrammās var ierobežot vai atspējot sīkfailu piekļuvi datoriem. Ja izmantosiet šo iespēju, Interneta veikala izmantošana būs iespējama, izņemot funkcijas, kurām pēc savas būtības ir nepieciešami sīkfaili.

 

6. Sekojiet tālāk norādītajām saitēm, lai uzzinātu, kā varat mainīt iestatījumus populārajās tīmekļa pārlūkprogrammās, kad izmantojat sīkfailus:

a) Internet Explorer;

b) Microsoft EDGE;

c) Mozilla Firefox;

d) Chrome vai Chrome mobilais tālrunis;

Tas ir) Safari vai Safari mobilais;

f) Opera.

 

7.La Makeup Sp. z oo var ievākt Klientu IP adreses. IP adrese ir numurs, ko Interneta pakalpojumu sniedzējs ir piešķīris Interneta veikala apmeklētāja datoram. IP numurs nodrošina piekļuvi internetam. Vairumā gadījumu tas tiek dinamiski piešķirts datoram, kas nozīmē, ka tas mainās katru reizi, kad izveidojat savienojumu ar internetu. IP adresi izmanto La Makeup Sp. z oo, diagnosticējot servera tehniskās problēmas, veidojot statistiskās analīzes (piemēram, nosakot reģionus, no kuriem mēs reģistrējam visvairāk apmeklējumu), kā informāciju, kas noderētu Interneta veikala administrēšanā un pilnveidošanā, kā arī drošības nolūkos un iespējama nevēlamu automātisko programmu noteikšana satura skatīšanai, kas ielādē tiešsaistes veikala serveri.

 

8. Interneta veikalā ir saites uz citām tīmekļa vietnēm. La Makeup Sp. z oo nav atbildīgs par privātuma praksi, kas uz tiem attiecas.

 

 

§ 4 Datu subjektu tiesības

 

1. Tiesības atsaukt piekrišanu – juridiskais pamats: Art. 7 sek. 3 GDPR.

a) Klientam ir tiesības atsaukt jebkuru La Makeup Sp. z oo.

b) Piekrišanas atsaukšana stājas spēkā no piekrišanas atsaukšanas brīža.

c) Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, ko veic La Makeup Sp. z oo saskaņā ar likumu līdz tā atcelšanai.

d) Piekrišanas atsaukšana nerada Klientam negatīvas sekas, bet var liegt turpmāku pakalpojumu vai funkciju izmantošanu, kuras saskaņā ar likumu La MakeUp Sp. z oo var sniegt tikai ar piekrišanu.

 

2. Tiesības iebilst pret datu apstrādi – juridiskais pamats: Art. 21 GDPR.

a) Klientam ir tiesības jebkurā laikā – ar viņa konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ – iebilst pret viņa personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu, ja La Makeup Sp. z oo apstrādā savus datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, piemēram, La MakeUp Sp. z oo, statistikas uzturēšana par atsevišķu Internetveikala funkciju izmantošanu un Interneta veikala lietošanas atvieglošana, kā arī apmierinātības aptaujas.

b) Atteikšanās e-pasta veidā saņemt mārketinga paziņojumus par produktiem vai pakalpojumiem nozīmēs Klienta iebildumus pret viņa personas datu apstrādi, tostarp profilēšanu šiem nolūkiem.

c) Ja Klienta iebildums izrādīsies pamatots un La Makeup Sp. z oo nebūs cita tiesiska pamata personas datu apstrādei, personas dati, pret kuru apstrādi Klients ir iebildis, tiks dzēsti.

 

3. Tiesības uz datu dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam") - juridiskais pamats: Art. 17 GDPR.

a) Klientam ir tiesības pieprasīt visu vai dažu personas datu dzēšanu.

b) Klientam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, ja:

A. personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti;

b. viņš ir atsaucis savu konkrēto piekrišanu personas datu apstrādei, pamatojoties uz savu piekrišanu;

V. viņš iebilda pret viņa datu izmantošanu mārketinga nolūkos;

d) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

e. personas dati ir jādzēš saskaņā ar juridisku pienākumu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai La Makeup Sp. z oo ir pakļauts;

e. personas dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu.

c) Neskatoties uz pieprasījumu dzēst personas datus iebilduma vai piekrišanas atsaukšanas dēļ, La Makeup Sp. z oo var saglabāt noteiktus personas datus, ciktāl apstrāde ir nepieciešama, lai izvirzītu, izvirzītu vai aizstāvētu prasības, vai lai izpildītu juridisku pienākumu, kas paredz apstrādi saskaņā ar ES tiesību aktiem vai tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurai La Makeup Sp. z oo ir pakļauts. Tas jo īpaši attiecas uz personas datiem, tostarp: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kas tiek glabāta sūdzību un pretenziju apstrādei saistībā ar La MakeUp Sp. z oo, vai papildus dzīvesvietas/korespondences adrese, pasūtījuma numurs, kura dati tiek glabāti, lai izskatītu sūdzības un pretenzijas saistībā ar noslēgtajiem pārdošanas līgumiem vai pakalpojumu sniegšanu.

 

4. Tiesības ierobežot datu apstrādi – juridiskais pamats: Art. 18 GDPR.

a) Klientam ir tiesības pieprasīt viņa personas datu apstrādes ierobežošanu. Pieprasījuma iesniegšana pirms tā apstrādes neļauj izmantot noteiktas funkcijas vai pakalpojumus, kuru izmantošana būtu saistīta ar pieprasījumā ietverto datu apstrādi. La Makeup Sp. z oo nesūtīs nekādus paziņojumus, tostarp mārketinga paziņojumus.

b) Klientam ir tiesības pieprasīt personas datu izmantošanas ierobežošanu šādos gadījumos:

A. ja viņš šaubās par savu personas datu pareizību - tad La MakeUp Sp. z oo ierobežo to izmantošanu uz laiku, kas nepieciešams, lai pārbaudītu datu pareizību, bet ne vairāk kā 7 dienas;

b. ja datu apstrāde ir prettiesiska un datu dzēšanas vietā Klients pieprasa ierobežot to izmantošanu;

V. kad personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti vai izmantoti, bet tie ir nepieciešami, lai Klients varētu pamatot, aizstāvēt vai aizstāvēt savas prasības;

d) kad viņš iebilst pret savu datu izmantošanu - tad ierobežojums tiek veikts uz laiku, kas nepieciešams, lai izvērtētu, vai īpašas situācijas dēļ Klienta interešu, tiesību un brīvību aizsardzība ir svarīgāka par Administratora īstenotajām interesēm. apstrādājot Klienta personas datus.

5. Tiesības piekļūt datiem – juridiskais pamats: art. 15 GDPR.

a) Klientam ir tiesības saņemt no Administratora apstiprinājumu, vai viņš apstrādā personas datus, un tādā gadījumā Klientam ir tiesības:

A. piekļūt saviem personas datiem;

b. saņemt informāciju par apstrādes mērķiem, apstrādājamo personas datu kategorijām, šo datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, plānoto Klienta datu glabāšanas laiku vai šī termiņa noteikšanas kritērijiem (kad nav iespējams noteikt plānoto datu apstrādes periodu), par Klienta tiesībām saskaņā ar VDAR un tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, šo datu avotu, automatizēto lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, un drošības pasākumiem, kas piemēroti saistībā ar šo datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības;

V. saņemt savu personas datu kopiju.

6. Tiesības uz datu labošanu – juridiskais pamats: Art. 16 GDPR.

a) Klientam ir tiesības pieprasīt no Administratora nekavējoties izlabot viņa nepareizos personas datus. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības pieprasīt nepilnīgo personas datu aizpildīšanu, tostarp iesniedzot papildu iesniegumu, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi saskaņā ar Privātuma politikas 6.§.

 

7. Tiesības uz datu pārnesamību – juridiskais pamats: art. 20 GDPR.

a) Klientam ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus viņš sniedzis Administratoram, un pēc tam nosūtīt tos citam personas datu administratoram pēc paša izvēles. Klientam ir arī tiesības pieprasīt, lai Administrators personas datus nosūta tieši šādam administratoram, ja tas ir tehniski iespējams. Šajā gadījumā Administrators nosūtīs Klienta personas datus csv faila veidā, kas ir plaši izmantots mašīnlasāms formāts, kas ļauj saņemtos datus nosūtīt citam personas datu administratoram.

 

8. Ja Klientam ir tiesības, kas izriet no iepriekš minētajām tiesībām, La MakeUp Sp. z oo izpilda pieprasījumu vai atsakās to izpildīt nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Tomēr, ja - pieprasījuma sarežģītības vai pieprasījumu skaita dēļ - La MakeUp Sp. z oo nevarēs apmierināt pieprasījumu mēneša laikā, tas apmierinās to nākamo divu mēnešu laikā, iepriekš, mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas informējot klientu par paredzēto pagarinājumu un tā iemesliem.

 

9. Klients var iesniegt Administratoram sūdzības un pieprasījumus par savu personas datu apstrādi un savu tiesību izmantošanu.

10. Klientam ir tiesības pieprasīt no La Makeup Sp. z oo nodrošina standarta līguma kopijas, iesniedzot pieprasījumu Privātuma politikas 6. punktā noteiktajā veidā.

 

11. Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja prezidentam par viņa tiesību uz personas datu aizsardzību vai citu GDPR piešķirto tiesību pārkāpumu.

 

 

§5 Drošības pārvaldība - parole

 

1.La Makeup Sp. z oo nodrošina klientiem drošu un šifrētu savienojumu, pārsūtot personas datus un piesakoties Klienta kontā vietnē. La Make Up Sp. z oo izmanto SSL sertifikātu, ko izdevusi viena no pasaules vadošajām kompānijām drošības un internetā nosūtīto datu šifrēšanas jomā.

 

2. Gadījumā, ja Klients, kuram Veikalā ir konts, ir kaut kādā veidā pazaudējis piekļuves paroli, Interneta veikals ļauj ģenerēt jaunu paroli. La Make Up Sp. z oo nesūta paroles atgādinājumu. Parole tiek saglabāta datu bāzē šifrētā veidā, lai novērstu tās nolasīšanu. Lai ģenerētu jaunu paroli, lūdzu, ievadiet savu e-pasta adresi formā, kas pieejama, izmantojot saiti "Aizmirsu paroli", kas atrodas blakus tiešsaistes veikala konta pieteikšanās veidlapai. Jauna parole tiks automātiski nosūtīta uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi vai saglabāta, kad pēdējo reizi mainījāt konta profilu.

 

3.La Makeup Sp. z oo nekad nesūta korespondenci, tostarp e-pastu, ar lūgumu sniegt pieteikšanās datus, jo īpaši paroli, lai piekļūtu Klienta kontam.

 

 

6. § Privātuma politikas izmaiņas

 

1. Privātuma politikā var tikt veiktas izmaiņas, par kurām La Makeup Sp. z oo informēs klientus 7 dienu laikā.

2. Lūdzu, sūtiet visus jautājumus par Privātuma politiku uz šādu adresi:[email protected] 

3. Pēdējoreiz mainīts: 03.01.2023

 

Ieeja personīgajā kabinetā

Paroles atjaunošana

mēs jums paši pārzvanīsim!