INTERNETA VEIKALA NOTEIKUMI

1. Noteikumi nosaka pārdošanas vispārīgos nosacījumus un procedūras La MakeUp Sp. z o.o. kas atrodas Varšavā, izmantojot tiešsaistes veikalu makeup.lv (turpmāk tekstā "Tiešsaistes veikals"), un nosaka pakalpojuma noteikumus un nosacījumus, ko nodrošina La MakeUp Sp. z o.o., kas atrodas Varšavā, izmantojot bezmaksas elektroniskos pakalpojumus.

 

§ 1 Definīcijas

 

1. Darba dienas ir dienas no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot valsts svētku dienas.

2. Piegāde – faktiskā piegāde Klientam, ko Pārdevējs veic ar Preču Piegādātāja starpniecību, kas norādīts pasūtījumā.

3. Piegādātājs – persona vai uzņēmums, kas sadarbojas ar Pārdevēju Preču piegādes procesā

a) Venipak Polska Sp. Z o.o

b) SIA “OMNIVA LT”.

c) Citas kurjerpasta kompānijas atkarībā no situācijas.

4. Parole –burtu, ciparu vai citu simbolu virkne, ko Klients izvēlas Reģistrācijas procesā Internetveikalā un ko izmanto, lai aizsargātu piekļuvi Klienta Personīgajam kontam Interneta veikalā.

5. Klients –persona vai uzņēmums, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai starp Klientu un Pārdevēju noslēgto pirkšanas-pārdošanas līgumu tiek sniegti pakalpojumi elektroniskā veidā.

6. Patērētājs –fiziska persona, kas noslēdz tiesisku darījumu ar Uzņēmēju, kas nav tieši saistīts ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

7. Klienta konts –atsevišķa lapa katram Klientam, kuru viņa vārdā atver Pārdevējs pēc reģistrācijas un Klienta konta pakalpojuma Piegādes pakalpojuma līguma noslēgšanas.

8. Uzņēmējs –pašnodarbināta persona, juridiska persona vai organizatoriskā vienība, kurai likums piešķir rīcībspēju, kas savā vārdā veic uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību un veic ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību tieši saistītus tiesiskus darījumus.

10. Noteikumi –galvenie noteikumi, kas minēti šeit.

11. Reģistrācija –faktiskā darbība, kas veikta saskaņā ar norādītajiem Noteikumiem, kas nepieciešama, lai Klients varētu izmantot visas Interneta veikala funkcijas.

12. Pārdevējs – La Makeup Sp. z o.o. ar galveno mītni Varšavā (02-672), st. Domanevskaya 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, minēts uzņēmēju reģistrā, ko uztur Varšavas rajona tiesa, Valsts tiesu reģistra 12. komercnodaļa ar numuru KRS 0000587427, ar pamatkapitālu PLN 56 450 00000; e-pasts: [email protected], kurš ir arī Interneta veikala īpašnieks.

13. Veikala vietne –vietnes, kurās Pārdevējs pārvalda savu Internetveikalu, kas darbojas domēnā makeup.lv.

14. Preces –Preces, kuras Pārdevējs piedāvā ar Veikala Vietnes starpniecību un kuras var būt pirkšanas-pārdošanas līguma priekšmets.

15. Datu nesējs –materiāls vai rīks, kas ļauj Klientam vai Pārdevējam glabāt savu personisko informāciju, nodrošinot piekļuvi šai informācijai nākotnē uz laiku, kas atbilst mērķiem, kādiem šī informācija tiek izmantota, un kas ļauj atjaunot saglabāto informāciju bez izmaiņām.

16. Pirkšanas-pārdošanas līgums - līgums, kas starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts attālināti uz Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

 

§ 2 Vispārīgie noteikumi un Interneta veikala izmantošana

 

1. Visas tiesības uz Interneta veikalu, tostarp autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības uz tā nosaukumu, tā interneta domēnu, veikala vietni, kā arī veidnēm, veidlapām, logotipiem, kas ievietoti Veikala vietnē (izņemot logotipus un fotogrāfijas, kas uzrādītas Veikala Tīmekļa vietnē ar mērķi prezentēt preces, kuru autortiesības pieder trešajām personām) pieder Pārdevējam, un to var izmantot Noteikumos noteiktajā veidā un ar Pārdevēja rakstiski izteiktu piekrišanu.

2. Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai Interneta veikala lietošana būtu iespējama interneta lietotājiem, kuri izmanto visas populārās interneta pārlūkprogrammas, operētājsistēmas, ierīču veidus un interneta pieslēguma veidus. Minimālā tehniskā prasība, lai izmantotu veikala vietni, ir Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53 vai Safari 5 vai jaunāka versija, ar ieslēgtu Javascript, atļauju instalēt nepieciešamos sīkfailus un pieejamo interneta savienojumu (caurlaidība ne mazāka par 256 kbps ). Veikala vietne ir optimizēta minimālajai ekrāna izšķirtspējai 1024x768 pikseļi.

3. Pārdevējs izmanto "sīkdatņu" mehānismu, ko Pārdevēja serveris saglabā Klienta gala ierīces cietajā diskā, kad viņi izmanto Veikala vietni. Sīkdatņu izmantošana ir vērsta uz pareizu Veikala vietnes darbību Klienta gala ierīcēs. Šis mehānisms nebojā Klienta gala ierīci un nemaina Klienta gala ierīču konfigurāciju vai šajās ierīcēs instalēto programmatūru. Katrs klients var atspējot sīkfailu mehānismu savas gala ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā. Pārdevējs norāda, ka nepieciešamo sīkdatņu atspējošana var radīt grūtības vai traucēt Veikala vietnes lietošanu.

4. Lai veiktu pasūtījumu Interneta veikalā, izmantojot Veikala vietni vai pa e-pastu, un izmantotu Veikala vietnēs pieejamos pakalpojumus, Klientam ir jābūt aktīvam Lietotāja kontam. Izvēloties Venipak Polska Sp. Z o.o., SIA “OMNIVA LT” vai citu piegādes uzņēmumu, Klientam ir jābūt arī aktīvam tālruņa numuram un aktīvam e-pasta kontam, kas nepieciešams Piegādes vajadzībām.

5. Lai veiktu pasūtījumu Interneta veikalā pa tālruni, Klientam ir jābūt aktīvam tālruņa numuram un aktīvam e-pasta kontam.

6. Pārdevējam nav atļauts sniegt nelegālu saturu, kā arī Klientam nav atļauts izmantot Interneta veikalu, tā vietni vai Pārdevēja sniegtos bezmaksas pakalpojumus, ja tas pārkāpj likumu, pieklājību vai ja tas ietekmē trešo personu tiesības. 

7. Pārdevējs paziņo, ka interneta publiskais raksturs un elektronisko pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar risku, ka nepiederošas personas varētu saņemt un mainīt Klienta datus, tāpēc Klientam ir jāizmanto atbilstoši tehniskie pasākumi minēto risku minimizēšanai. Klientam ir jāizmanto pretvīrusu programmas un programmas, kas aizsargā interneta lietotāju identitāti. Pārdevējs nekad nelūdz Klientam sniegt viņam Paroli nekādā veidā.

8. Klientam nav atļauts izmantot Interneta veikala resursus un funkcijas, lai veiktu darbības, kas pārkāpj Pārdevēja intereses, tas ir, cita Uzņēmēja vai preces reklamēšana; satura izvietošana, kas nav saistīta ar Pārdevēja darbību; nepatiesa vai maldinoša satura publicēšana.

 

§ 3 Reģistrācija

 

1. Lai izveidotu Klienta kontu, Klientam ir jāveic bezmaksas reģistrācija.

2. Lai veiktu pasūtījumu Interneta veikalā, reģistrācija nav nepieciešama.

3. Lai reģistrētos, Klientam ir jāaizpilda Pārdevēja nodrošinātā reģistrācijas forma Veikala mājaslapā un aizpildītā reģistrācijas veidlapa elektroniski jānosūta Pārdevējam, reģistrācijas veidlapā izvēloties atbilstošo funkciju. Reģistrējoties Klients iestata individuālu Paroli.

4. Aizpildot reģistrācijas veidlapu, Klientam ir iespēja iepazīties ar Noteikumiem, akceptējot to saturu, atzīmējot veidlapā atbilstošo lauku.

5. Reģistrācijas laikā Klients var atļaut apstrādāt savus personas datus mārketinga nolūkos, reģistrācijas veidlapā atzīmējot atbilstošo lodziņu. Šajā gadījumā Pārdevējs skaidri informē par Klienta personas datu vākšanas mērķi, kā arī par zināmajiem vai iespējamajiem šo datu saņēmējiem.

6. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, iesniedzot Pārdevējam atbilstošu Klienta vēstuli. Pieteikumu var nosūtīt, piemēram, uz Pārdevēja e-pasta adresi.

7. Pēc aizpildītās reģistrācijas anketas nosūtīšanas Klients saņems no Pārdevēja reģistrācijas apstiprinājumu uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. Tajā brīdī tiek noslēgts līgums par Pakalpojuma sniegšanu elektroniskā veidā zem Klienta konta, un Klientam ir iespēja piekļūt personīgajam kontam un veikt izmaiņas Reģistrācijas laikā norādītajos datos.

 

§ 4 Pasūtījumi

 

1. Veikala vietnē sniegtā informācija nav Pārdevēja piedāvājums Polijas Civilkodeksa ietvaros, bet ir tikai piedāvājums Klientiem par pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanu.

2. Klients var veikt pasūtījumus Interneta veikalā caur Veikala vietni vai pa e-pastu 24/7.

3. Pasūtījumus Internetveikalā Klients var veikt pa tālruni Veikala mājaslapā norādītajās stundās un dienās.

4. Klients veic pasūtījumu Veikala vietnē, izvēloties sev interesējošos produktus. Prece tiek pievienota pasūtījumam, izvēloties pogu ‘PIRKT’ zem preces Veikala mājaslapā. Pēc visa pasūtījuma noformēšanas un piegādes veida un apmaksas veida norādīšanas "Grozā" Klients veic pasūtījumu, nosūtot Pārdevējam pasūtījuma veidlapu, veikala mājaslapā nospiežot pogu "VEIKT PASŪTĪJUMU". Katru reizi pirms pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam Klients tiek informēts par izvēlēto preču un piegādes kopējām izmaksām, kā arī visām papildu izmaksām, kuras viņam ir pienākums apmaksāt saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu.

5. Klients, veicot pasūtījumu pa tālruni, izmanto Pārdevēja norādīto tālruņa numuru Veikala vietnē. Klients telefonsarunas laikā norāda Pārdevējam Veikala mājaslapā esošo preču nosaukumu, preču skaitu, ko viņš vēlētos pasūtīt, piegādes veidu un adresi un apmaksas veidu. Klients norāda arī savu e-pasta adresi vai korespondences adresi, kas ir jāapstiprina gadījumā, ja starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums. Pārdevējs katru reizi telefonsarunas laikā informē Klientu par izvēlēto preču kopējo cenu un izvēlētā piegādes veida kopējām izmaksām, kā arī par visām papildu izmaksām, kuras Klientam būs pienākums apmaksāt, ja pirkšanas-pārdošanas līgums ir noslēgts.

6. Pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas telefoniski, Pārdevējs uz Klienta norādīto e-pastu vai korespondences adresi nosūtīs datu nesēju ar informāciju, kas satur Noteikumu apstiprinājumu pirkšanas-pārdošanas līgumam. Apstiprinājumā ir iekļauta sekojoša informācija: Preces specifikācija, kas ir pirkšanas-pārdošanas līguma priekšmets, tās cena, piegādes izmaksas un informācija par jebkādām citām izmaksām, kuras Klientam ir pienākums apmaksāt saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu.

7. Klients, veicot pasūtījumu pa e-pastu, nosūta to uz Pārdevēja Veikala mājaslapā norādīto e-pasta adresi. Pārdevējam nosūtītajā ziņojumā Klients norāda: preču nosaukumu, Veikala mājaslapā uzrādīto preču krāsu un daudzumu, un savu kontaktinformāciju.

8. Pēc §4. 7.sadaļā norādītās ziņas saņemšanas Pārdevējs pa e-pastu nosūta Klientam atbildes ziņojumu, norādot viņa reģistrācijas datus, izvēlēto preču cenu, iespējamo apmaksas un piegādes veidu, kā arī tās izmaksas, kā arī informāciju par visām papildu izmaksām, kas Klientam jāveic saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu. Ziņojumā ir arī ietverta informācija Klientam, ka pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana pa e-pastu nozīmē pienākumu veikt apmaksu par pasūtītajām Precēm. Pamatojoties uz Pārdevēja sniegto informāciju, Klients var veikt pasūtījumu, nosūtot Pārdevējam e-pastu, norādot izvēlēto maksājuma veidu un piegādes veidu.

9. Veicot pasūtījumu, Klients apstiprina Piedāvājumu noslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu par Precēm, kas ir pasūtījuma priekšmets.

10. Pēc pasūtījuma veikšanas Pārdevējs uz Klienta norādīto e-pasta adresi nosūta apstiprinājumu par saņemšanu.

11. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pārdevējs nosūta informāciju par preču piegādi uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācijas saņemšana ir Pārdevēja paziņojums par Piedāvājuma pieņemšanu, kā ir norādīts §4. 9. sadaļā, un, kad Klients saņem pasūtījumu, tiek noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums.

12. Pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs apstiprina Klientam savus nosacījumus, nosūtot to datu nesējā uz Klienta e-pasta adresi vai rakstot uz adresi, kuru Klients norādījis Reģistrācijas vai pasūtījuma veikšanas laikā.

 

§ 5 Apmaksa

 

1. Cenas Veikala mājaslapā, kas norādītas pie preces, ir bruto cenas un neietver piegādes izmaksas un jebkādas citas izmaksas, kuras Klientam būs jāapmaksā saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu, par kurām Klients tiks informēts, izvēloties preču iegādes veidu un veicot pasūtījumu.

2. Klients var izvēlēties šādus apmaksas veidus par pasūtītajām Precēm:

a) bankas pārskaitījums caur ārējām maksājumu platformām Adyen un PayPal (šajā gadījumā pasūtījums tiks apstrādāts, kad Pārdevējs nosūtīs Klientam pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājumu un kad Pārdevējs no attiecīgās maksājumu platformas saņems informāciju par Klienta veikto maksājumu);

b) bankas pārskaitījums uz Pārdevēja bankas kontu (šajā gadījumā pasūtījums tiks apstrādāts kad Pārdevējs nosūtīs Klientam pasūtījuma apstiprinājumu, ka nauda par pasūtījumu ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā).

c) skaidrā naudā piegādes brīdī, apmaksa ar Piegādātāja starpniecību, veicot Piegādi (šajā gadījumā pasūtījuma izpilde tiks uzsākta, kad Pārdevējs nosūtīs Klientam pasūtījuma apstiprinājumu).

3. Ja ir izvēlēta priekšapmaksas forma, Klientam par pasūtījumu ir jāsamaksā pirkšanas-pārdošanas līgumā norādītā cena 3 darba dienu laikā.

4. Ja Klients neveic maksājumu §5. 3. sadaļā norādītajā termiņā, Pārdevējs nosaka papildu termiņu Klientam maksājuma veikšanai un informē par to Klientu. Informācija par papildu samaksas termiņu satur arī informāciju par šī termiņa beigu datumu, kad Pārdevējs atteiksies no pirkšanas-pārdošanas līguma. Gadījumā, ja Klients neievēro otro maksājuma termiņu, Pārdevējs nosūtīs Klientam Līguma atteikuma deklarāciju saskaņā saskaņā ar Polijas Civilkodeksa 491. pantu.

 

§ 6 Piegāde

 

1. Pārdevējs veic piegādi Latvijas Republikas teritorijā.

2. Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preces, kas ir pirkšanas-pārdošanas līguma priekšmets, bez defektiem.

3. Informāciju par piegādei un pasūtījuma izpildei nepieciešamo darba dienu skaitu Pārdevējs sniedz Veikala mājaslapā.

4. Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks, kas norādīts Veikala mājaslapā, tiek uzskatīts darba dienās saskaņā ar  Noteikumu §1. 1. sadaļu.

5. Pasūtītās Preces tiek piegādātas Klientam ar Piegādātāja starpniecību uz pasūtījuma veidlapā norādīto adresi.

6. Dienā, kad Preces tiek nosūtītas Klientam, Pārdevējs uz Klienta e-pasta adresi nosūta apstiprinājuma ziņojumu par preču nosūtīšanu.

7. Klienta pienākums ir rūpīgi aplūkot piegādāto paku šāda veida sūtījumiem pieņemamā veidā. Preces bojājuma vai preces nozaudēšanas gadījumā Klientam ir tiesības pieprasīt Piegādātāja darbiniekam atbilstoša protokola aizpildīšanu.

8. Pārdevējs atbilstoši Klienta vēlmēm sūtījumam, kas ir piegādes priekšmets, pievieno čeku vai rēķinu ar PVN par piegādātajām Precēm.

Lai saņemtu PVN rēķinu, Klientam, veicot pasūtījumu, ir jānorāda, ka viņš pērk Preci kā Uzņēmējs (nodokļu maksātājs). To var izdarīt pirms pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam pasūtījuma veidlapā izvēloties atbilstošo lodziņu.

9. Līguma ar Klientu ietvaros Pārdevējs uz Klienta e-pasta adresi var nosūtīt uzaicinājumu aizpildīt pēcapkalpošanas aptaujas veidlapu. Jautājumi tiek uzdoti ar mērķi noskaidrot Klienta viedokli par sadarbību. Klients var brīvprātīgi aizpildīt aptaujas veidlapu.

 

§ 7 Pārdevēja garantija

 

1. Pārdevējs nodrošina, ka Preces tiek piegādātas bez fiziskiem un juridiskiem defektiem. Pārdevējs ir atbildīgs pret Klientu, ja precei ir fizisks vai juridisks defekts (Garantija).

2. Ja Precēm ir kādi defekti, Klients var:

a) iesniegt pieprasījumu par cenas samazināšanu vai pirkšanas-pārdošanas līguma atcelšanu, ja Pārdevējs nekavējoties un neradot jebkādas neērtības Klientam nenomaina bojāto Preci pret Preci bez defektiem vai nenovērš defektu. Šis ierobežojums nav spēkā, ja Preces jau ir nomainīta vai Pārdevējs ir izpildījis pienākumu nomainīt Preci pret atbilstošu vai novērst defektus. Klients Pārdevēja piedāvātā defekta novēršanas vietā var pieprasīt Preces nomaiņu pret Preci, kurai nav defektu, vai Preces nomaiņas vietā pieprasīt defekta novēršanu, ja vien Preci nav iespējams piegādāt atbilstoši Līgumam tādā veidā, kā Klients vēlas, vai prasa pārmērīgas izmaksas, salīdzinot ar Pārdevēja ieteikto metodi. Apstrādājot virsizmaksas, tiek ņemta vērā Preces cena bez defektiem, konstatētā defekta veids un mērs, kā arī neērtības, kurām pretējā gadījumā Klients tiktu pakļauts.

b) pieprasīt bojātās Preces nomaiņu pret Precei bez defektiem vai defekta novēršanu. Pārdevējam ir pienākums bojāto Preci nomainīt pret Preci, kurai nav defektu, vai novērst defektu saprātīgā termiņā, neradot Klientam neērtības. Pārdevējs var atteikties apmierināt Klienta lūgumu, ja Klienta izvēlētā veidā nav iespējams novērst Preces defektus un nodrošināt Preces atbilstību pirkšanas-pārdošanas līgumam vai ja ir nepieciešamas pārmērīgas izmaksas, salīdzinot ar otro iespējamo pirkšanas-pārdošanas līguma izpildes veidu. Pārdevējam ir jāsedz remonta vai nomaiņas izmaksas.

3. Klientam, kuram ir tiesības uz garantiju, ir pienākums piegādāt bojāto preci uz Pārdevēja adresi. Ja Klients ir Patērētājs, Pārdevējs sedz piegādes izmaksas.

4. Pārdevējam ir garantijas atbildība, ja divu gadu laikā no Preču piegādes Klientam tiek atklāts preces fizisks defekts. Pretenzija par defekta novēršanu vai Preces nomaiņu pret Preci bez defektiem izbeidzas pēc gada, taču šis termiņš nevar beigties pirms pirmajā teikumā noteiktā termiņa beigām. Šajā periodā Klients var atcelt pirkšanas-pārdošanas līgumu vai iesniegt pieteikumu cenas samazinājumam sakarā ar konstatēto defektu. Ja Klients ir pieprasījis Preces nomaiņu pret Preci bez defektiem vai defekta novēršanu, pirkšanas-pārdošanas līguma atcelšanas vai cenas samazināšanas pieprasījuma izpildīšanas termiņš sākas, kad Pārdevējs neievēro Preces nomaiņas vai tās defekta novēršanas termiņu.

5. Jebkuras pretenzijas, kas saistītas ar Precēm vai pirkšanas-pārdošanas līguma izpildi, Klients var adresēt rakstveidā uz Pārdevēja adresi.

6. Pārdevējs 14 dienu laikā no pretenziju saturošā pieprasījuma saņemšanas dienas atbildēs uz Klienta iesniegto Preču pretenziju vai pretenziju, kas saistīta ar pirkšanas-pārdošanas līguma izpildi.

7. Klients var iesniegt pretenziju Pārdevējam, izmantojot Pārdevēja sniegtos bezmaksas pakalpojumus elektroniskā veidā. Sūdzību var iesniegt elektroniski uz adresi [email protected]. Sūdzībā Klientam ir jāapraksta problēma. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā izskatīs pretenziju un sniegs Klientam atbildi.

8. Pārdevējs atsakās no atbildības par Garantijas nosacījumiem attiecībā uz Uzņēmējiem.

 

§ 8 Ražotāja/izplatītāja garantija

 

1. Uz Pārdevēja pārdotajiem produktiem var attiekties Preču ražotāja vai Izplatītāja nodrošinātā garantija.

2. Gadījumā, kad uz Precēm attiecas šāda veida Garantija, Garantijas pieejamība un saturs katru reizi tiek parādīti Veikala vietnē.

 

§9 Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšana

 

1. Klients, būdams par Patērētāju, kurš noslēdzis pirkšanas-pārdošanas līgumu, var to anulēt 14 dienu laikā, nenorādot iemeslus.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas termiņš sākas ar brīdi, kad Preces nonāk Patērētāja, Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām vai viņa izvēlētas trešās personas, kas nav Piegādātājs, īpašumā. Patērētājs un/vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām var izbeigt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Šo vēstuli var nosūtīt, piemēram, rakstiskā veidā uz Pārdevēja adresi vai pa e-pastu: [email protected]. Atteikuma pieteikumu var iesniegt Pārdevēja norādītā veidlapā Veikala mājaslapā šādā adresē: Atteikuma veidlapa. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar pieteikuma nosūtīšanu pirms tā termiņa beigām.

3. Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas gadījumā tas uzskatāms par spēkā neesošu.

4. Ja Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām ir iesniedzis pieteikumu par pirkšanas-pārdošanas līguma atcelšanu, pirms Pārdevējs ir pieņēmis viņa piedāvājumu, piedāvājums zaudē spēku.

5. Pārdevējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja pirkšanas-pārdošanas līguma atteikuma pieteikuma saņemšanas dienas, atgriezt visus Patērētāja veiktos maksājumus, tai skaitā Preču piegādes izmaksas Patērētājam. Pārdevējs var aizturēt no Patērētāja vai Uzņēmēja ar Patērētāja tiesībām saņemto maksājumu atmaksu līdz Preces atgriešanai vai līdz brīdim, kad Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām iesniedz pierādījumu par Preces atgriešanu atkarībā no tā, kurš nosacījums tiek izpildīts pirmais.

6. Ja Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām, izmantojot atteikuma tiesības, ir izvēlējies Preču piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais regulārās piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atlīdzināt Patērētājam vai Uzņēmējam ar Patērētāja tiesībām radušās papildu izmaksas.

7. Patērētājam vai Uzņēmējam ar Patērētāja tiesībām ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš atcēla pirkšanas-pārdošanas līgumu, atgriezt Preces Pārdevējam. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar Preču atgriešanu Pārdevējam pirms tā termiņa beigām.

8. Atteikuma gadījumā Klients, kurš ir Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām, sedz tikai tiešās Preču atgriešanas izmaksas.

9. Ja Preci nav iespējams atgriezt pa pastu, Pārdevējam ir jāinformē Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām par preces atgriešanas izmaksām Veikala mājaslapā.

10. Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos tās neatbilstošas lietošanas rezultātā, ņemot vērā tās īpašības un darbību.

11. Pārdevējam ir jāatmaksā maksājums, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kuru izmantoja Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām, ja vien Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām nav personīgi piekritis citam atgriešanas veidam, kas viņam nerada nekādas papildu izmaksas.

12. Klientam, kurš ir Patērētājs vai Uzņēmējs ar Patērētāja tiesībām, netiek garantētas tiesības atcelt pirkšanas-pārdošanas līgumu uz Precēm, kuras tiek piegādātas noslēgtā iepakojumā, kuras pēc iepakojuma atvēršanas nevar atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes.

 

§ 10 Bezmaksas pakalpojumi

 

1. Pārdevējs nodrošina Klientiem bezmaksas elektroniskos pakalpojumus:

 

a) Saziņas veidlapa;

 

b) Jaunumu izsūtnes;

 

c) Klienta konts;

 

d) Atsauksmes

 

2. §10 1. sadaļā norādītie pakalpojumi tiek sniegti 24/7.

3. Pārdevējam ir tiesības izvēlēties un mainīt veidu, formu, laiku un metodi minēto pakalpojumu pieejas nodrošināšanā, par ko viņš informēs Klientus saskaņā ar Noteikumu §15 5. sadaļu.

4. Pakalpojums "Saziņas veidlapa" kalpo ziņojuma nosūtīšanai Pārdevējam, izmantojot Veikala vietnē pieejamo formu.

5. Bezmaksas atsauksmju pakalpojuma veidlapas atcelšana ir iespējama jebkurā laikā un nozīmē pieprasījumu sūtīšanas pārtraukšanu Pārdevējam.

6. Pakalpojumu ‘Jaunumu izsūtnes’ var izmantot ikviens Klients, kurš norāda savu e-pasta adresi, izmantojot Pārdevēja Veikala vietnē sniegto reģistrācijas formu. Pēc aizpildītās reģistrācijas veidlapas iesniegšanas Klients nekavējoties saņems aktivizācijas saiti pa e-pastu uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi, lai apstiprinātu abonementu uz jaunumiem. Pēc saites aktivizēšanas Klients noslēdz līgumu par Jaunumu izsūtnes pakalpojuma saņemšanu elektroniskā formā. Klients reģistrācijas veidlapā var papildus atzīmēt atbilstošo lodziņu Reģistrācijas procesā jaunumu abonēšanai. Tiklīdz Klients ir aktivizējis saiti, tiek noslēgts līgums par Jaunumu izsūtnes pakalpojuma sniegšanu elektroniski. Reģistrācijas laikā Klients var papildus atzīmēt atbilstošo lodziņu reģistrācijas veidlapā, lai abonētu Jaunumu izsūtnes pakalpojumu.

7. Pakalpojuma ‘Jaunumu izsūtnes’ mērķis ir nosūtīt Pārdevēja e-pasta ziņojumus uz Klienta e-pasta adresi, kas satur informāciju par jaunām precēm vai pakalpojumiem Pārdevēja Piedāvājumā. E-pasta vēstules Pārdevējs nosūta visiem abonentiem.

8. Katra vēstule, kas adresēta konkrētam Klientiem, ietver: informāciju par sūtītāju, aizpildītu "tēmas" lauku, kas nosaka vēstules saturu un informāciju par iespēju atteikties no bezmaksas Jaunumu izsūtnes’.

9. Klients var jebkurā laikā atteikties no vēstuļu abonēšanas, atceļot abonēšanu no saites katrā e-pastā, kas nosūtīta kā daļa no vēstules, vai deaktivizējot atbilstošo lauku Klienta kontā.

10. Pakalpojums 'Klienta konts' ir pieejams pēc reģistrēšanās Noteikumos aprakstītajos nosacījumos un nozīmē Klientam speciālas lapas nodrošināšanu Veikala mājaslapā, ļaujot Klientam mainīt Reģistrācijas laikā sniegtos datus, kā arī izsekot jau pabeigto pasūtījumu statusu un pasūtījumu vēsturi.

11. Reģistrēts Klients var iesniegt Pārdevējam pieprasījumu dzēst Klienta Kontu, bet, ja Klients pieprasa dzēst Klienta Kontu, to var dzēst 14 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

12. Pakalpojums ‘Atsauksmes’ ļauj Pārdevējam un Klientiem ar Klienta kontu Veikala mājaslapā publicēt individuālus subjektīvus Klientu viedokļus par Precēm.

13. Pakalpojuma “Atsauksmes” atcelšana ir iespējama jebkurā laikā un nozīmē, ka Klients pārtrauc satura ievietošanu Veikala vietnē.

14. Pārdevējam ir tiesības bloķēt piekļuvi Klienta kontam un bezmaksas pakalpojumiem, ja Klients rīkojas neatbilstoši pret Pārdevēju vai citiem Klientiem, Klients pārkāpj likumu vai Noteikumus, kā arī ja piekļuves bloķēšana Klienta Kontam un bezmaksas pakalpojumiem ir attaisnota drošības apsvērumu dēļ: Veikala vietnes drošības pārkāpums vai citas uzlaušanas darbības. Piekļuves bloķēšana Klienta kontam un bezmaksas pakalpojumiem iepriekš minēto iemeslu dēļ ilgst tik ilgi, cik nepieciešams problēmas risināšanai, kas ir pamats piekļuves bloķēšanai Klienta kontam un bezmaksas pakalpojumiem. Pārdevējs informē Klientu par piekļuves bloķēšanu Kontam un bezmaksas pakalpojumiem elektroniski uz Klienta reģistrācijas veidlapā norādīto adresi.

 

§ 11 Pārdevēja atbildība satura publicēšanā

 

1. Ievietotais saturs nepauž Pārdevēja personīgos uzskatus un nav pielīdzināms viņa darbībām.

2. 2Pārdevējs paziņo, ka:

a) viņam ir tiesības izmantot īpašuma autortiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesības un/vai blakustiesības uz rūpnieciskā īpašuma tiesību objektiem (piemēram, preču zīmēm) un/vai blakustiesību objektiem, kas veido saturu;

b) Noteikumu 10. punktā noteikto pakalpojumu, personas datu, attēlu un informācijas par trešajām personām izvietošana un koplietošana ir likumīga un ar attiecīgo personu piekrišanu;

c) viņš piekrīt citiem Klientiem piešķirt piekļuvi publicētajam saturam;

d) viņš dod piekrišanu visiem sagatavošanās darbiem saskaņā ar piemērojamajiem autortiesību likumiem.

3. Pārdevējam nav tiesību, izmantojot Noteikumu §10 noteiktos pakalpojumus, ievietot trešo personu personas datus un izplatīt trešo personu attēlus bez trešās personas piekrišanas, ko pieprasa likums.

4. Pārdevējs ir atbildīgs par Klientu ievietotā satura dzēšanu vai ierobežošanu, ja viņš saņem paziņojumu saskaņā ar Noteikumu §12.

5. Klientiem nav atļauts publicēt saturu, kas:

a) tiek publicēts ar ļauniem nodomiem, piemēram, ar nolūku pārkāpt trešo personu personiskās tiesības;

b) pārkāpt jebkādas trešo personu tiesības, tostarp tiesības, kas saistītas ar autortiesību un blakustiesību aizsardzību, rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību, komercnoslēpumiem vai saistībā ar konfidencialitātes saistībām;

c) var būt aizskarošs vai radīt draudus citiem cilvēkiem, saturēt valodu, kas pārkāpj labas manieres (piemēram, izmantojot rupjības vai terminus, kas parasti tiek uzskatīti par aizskarošiem)

d) ir pretrunā ar Pārdevēja interesēm;

e) citādi pārkāpj Noteikumus, uzvedības normas, piemērojamos likumus, sociālās vai morāles normas.

6. Ja paziņojums tiek saņemts saskaņā ar Noteikumu §12, Pārdevējam ir tiesības mainīt vai noņemt saturu, ko Klients ievietojis, izmantojot Noteikumu §10 norādītos pakalpojumus, jo īpaši attiecībā uz saturu, par kuru, pamatojoties uz trešo pušu vai attiecīgo iestāžu ziņojumiem, ir konstatēts, ka tas var būt šo Noteikumu vai piemērojamo tiesību aktu pārkāpums. Pārdevējs pastāvīgi nekontrolē ievietoto saturu.

7. Klients piekrīt tam, ka Pārdevējs brīvi izmanto viņa ievietoto saturu veikala Vietnes ietvaros.

 

§ 12 Ziņošana par draudiem vai tiesību pārkāpumiem

 

1. Ja Klients vai cita fiziska vai juridiska persona uzskata, ka Veikala mājaslapā publicētais saturs pārkāpj viņa tiesības, personiskās tiesības, pieklājību, jūtas, morāli, pārliecību, godīgas konkurences principus, ar likumu aizsargātus noslēpumus, var paziņot Pārdevējam par iespējamu pārkāpumu.

2. Pārdevējs, informēts par iespējamu pārkāpumu, nekavējoties veic pasākumus, lai no Veikala vietnes izņemtu saturu, kas izraisījis pārkāpumu.

 

§ 13 Personas datu aizsardzība

 

1. Personas datu aizsardzības noteikumi ir atrodami Privātuma politikā, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

 

§ 14 Līguma izbeigšana (neattiecas uz pirkšanas-pārdošanas līgumu)

 

1. Gan Klients, gan Pārdevējs var jebkurā laikā un bez jebkāda iemesla izbeigt elektronisko pakalpojumu sniegšanas līgumu, neskarot tiesības, ko otra puse ieguvusi pirms šādas izbeigšanas saskaņā ar iepriekš minēto pirkšanas-pārdošanas līgumu un ņemot vērā tālāk aprakstītos noteikumus.

2. Klients, kurš ir reģistrējies, izbeidz līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, nosūtot Pārdevējam atbilstošu gribas apliecinājumu, izmantojot jebkuru attālinātās saziņas līdzekli, kas ļauj Pārdevējam iepazīties ar Klienta gribas apliecinājumu.

 Pārdevējs izbeidz līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, nosūtot Klientam gribas apliecinājumu uz Klienta reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi.

 

§ 15 Nobeiguma secinājumi

 

1. Pārdevējs ir atbildīgs par pirkšanas -pārdošanas līguma nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, bet gadījumā, ja tas noslēgts ar Klientiem, kuri ir uzņēmēji, Pārdevējs ir atbildīgs tikai par tīša bojājuma un faktisko zaudējumu apmēru Klients, kurš ir uzņēmējs, vainas dēļ.

2. Šo Noteikumu saturu var ierakstīt, izdrukāt, saglabāt medijos vai lejupielādēt no Veikala vietnes jebkurā laikā.

3. Strīda gadījumā pēc noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma puses centīsies strīdu atrisināt labā veidā. Jebkura strīda atrisināšanai piemērojamie tiesību akti ir Polijas tiesību akti.

4. Katrs Klients var izmantot ārpustiesas iespējas, lai atrisinātu sūdzības un atgūtu zaudējumus. Šajā sakarā Klients var izmantot mediāciju. Pastāvīgo mediatoru un aktīvo mediācijas centru sarakstus iesniedz un nodrošina attiecīgo apgabaltiesu priekšsēdētāji. Klients, kurš ir Patērētājs, var izmantot arī ārpustiesas sūdzības, aizpildot sūdzību ES ODR interneta platformā, kas pieejama: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Visi pasūtījumi, ko Pārdevējs ir pieņēmis izpildei pirms jauno Noteikumu stāšanās dienas, tiek īstenoti, pamatojoties uz Noteikumiem, kas ir spēkā dienā, kad Klients pasūtījumu veica. Noteikumu grozījumi stājas spēkā 7 dienu laikā no publicēšanas brīža veikala mājaslapā. Par Noteikumu izmaiņām Pārdevējs informē Klientu 7 dienas pirms jauno Noteikumu spēkā stāšanās, nosūtot e-pasta vēstuli, kas satur saiti uz grozīto Noteikumu tekstu. Ja Klients nepiekrīt jaunajiem Noteikumiem, viņam ir pienākums par šo faktu paziņot Pārdevējam, kas noved pie pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas saskaņā ar Noteikumu §14.

6. Noteikumi stājas spēkā 01.03.2023

 

Ieeja personīgajā kabinetā

Paroles atjaunošana

mēs jums paši pārzvanīsim!